Jdi na obsah Jdi na menu
 


O Zdravém městě

Město Nový Jičín vstoupilo do organizace Národní síť Zdravých měst České republiky (www.nszm.cz). Toto celorepublikové sdružení pomáhá členským městům stát se skutečně zdravou municipalitou, a to pomocí plnění kritérií a ukazatelů dle stanovené metodiky. Principem zdravého města je jeho udržitelný rozvoj v oblasti ekonomické, sociální a životního prostředí tak, aby bylo město zachováno minimálně ve stejném stavu i pro příští generace. Zdravá města aktivně zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. Občané tak získávají osobnější vztah ke svému městu a krajině, o kterou pečují. Zdravé město vzniká každodenní spoluprací veřejných institucí, neziskových organizací, škol, podnikatelů a zejména široké veřejnosti.